sleep medicine

เปิดรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

January 28, 2019 | 0 Comments

คณะทำงานด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Assembly) เปิดรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อใบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ (Sleep related breathing disordered medicine) ประจำปีการศึกษา 2562 [...อ่านต่อ...]

OSA มหันตภัยยามราตรี

June 29, 2018 | 0 Comments

โรค OSA นับเป็นมหันตภัยที่มาเยือนเราขณะที่เรากำลังอยากจะพักผ่อนในยามกลางคืน โรคนี้พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในคนยุคปัจจุบันที่มีปัญหาโรคอ้วนและโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านมีอาการกรนดังอยู่เป็นประจำ หรือมีการหายใจสะดุดหรือติดขัดขณะหลับบ่อยๆ หรือมีอาการง่วงนอนมากตอนกลางวันโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเดิมอยู่ก่อน ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด และสมองขาดเลือด [...อ่านต่อ...]

ประชาสัมพันธ์ร่วมทำประชาพิจารณ์การเปิดฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

March 30, 2018 | 0 Comments

แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดทำหลักสูตร 2 ปีในอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความผิดปกติจากการนอนหลับได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังให้การเปิดการฝึกอบรมนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมความก้าวหน้าของนานาชาติ และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน [...อ่านต่อ...]