pleuroscopy

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Thailand Interventional Pulmonology : Advancing your bronchoscopy and pleuroscopy skills

September 10, 2017 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับกลุ่มงานการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม (Interventional pulmonology assembly) ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 1st Thailand Interventional Pulmonology : Advancing your bronchoscopy and pleuroscopy skills ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [...อ่านต่อ...]