e-cigarette

บุหรี่ไฟฟ้า มิตรแท้หรือศัตรูถาวร

June 24, 2018 | 0 Comments

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาให้มีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายบุหรี่มวน  ประกอบด้วยส่วนสร้างไอระเหย ส่วนให้ความร้อนโดยอาศัยแบตเตอรี่ และส่วนสำหรับเติมสารน้ำ สามารถให้ความร้อนจนสารน้ำที่บรรจุอยู่ภายในระเหยเป็นควันให้ผู้เสพสูดเข้าปอดได้เหมือนควันบุหรี่จริง ในตอนแรกจึงมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อบำบัดทดแทนการติดนิโคตินสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้ควบคู่ไปกับโปรแกรมการงดบุหรี่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลากรทางการแพทย์ [...อ่านต่อ...]