campaign

ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมโครงการ “ขจัดวัณโรคร้ายจากหัวหิน น้อมรำลึกมหาราชันย์ภูมิพล”

April 24, 2018 | 0 Comments

ในโอกาสที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาจัดประชุมวิชาการกลางปีในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ที่หัวหิน อันเป็นหนึ่งในสถานที่รักยิ่งขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 องค์พระผู้อุปถัมภ์สมาคมฯ ทางสมาคมฯ จึงใครขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ [...อ่านต่อ...]