Education

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563

June 8, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563 • กิจกรรมวิชาการของสมาคม • การสอบเพื่อวุฒิบัตรของเฟลโลว์ (รุ่นพิเศษ) • การเตรียมรับมือการระบาดระลอกสองของโรคโควิด-19 [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563

May 2, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563 • การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย • เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อรับมือการระบาดระลอกสอง [...อ่านต่อ...]

สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรเพื่อไม่ให้มีวิกฤตโควิด-19 รอบที่สอง

April 25, 2020 | 0 Comments

นิธิพัฒน์ เจียรกุลนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย [...อ่านต่อ...]

คำแนะนำเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง

March 9, 2020 | 0 Comments

"การเตรียมพร้อมทั้งระบบการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกด้าน การใช้สถานที่รักษาที่ปลอดภัย การวินิจฉัยที่รวดเร็ว การให้ยารักษาที่ได้ผลดี และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จะช่วยเพิ่มการรักษาหายขาดสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง และช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างเพื่อเพิ่มโอกาสการควบคุมการระบาดในประเทศไทยให้ได้ในเร็ววัน" [...อ่านต่อ...]
1 2 3 4 5 17