Education

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ​ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี 2563 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563

August 2, 2020 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคม ในหัวข้อเรื่อง Crisis Management in Pulmonary Medicine ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563

August 1, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563 • การสอบ formative ปีการศึกษา 2563 • กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ณ โรงพยาบาลศิริราช • การประชุมวิชาการกลางปี 2563 สมาคมอุรเวชช์ 20-22 สิงหาคม ณ รร Avani หัวหิน • หลักสูตรการฝึกอบรม fellow pulmonary medicine และ critical ต่อเนื่อง 3 ปี • สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 14-18 ก.ย. 2563 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

July 27, 2020 | 0 Comments

มาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์​มหาวิทยาลัยขอนแก่น [...อ่านต่อ...]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS 2020

July 27, 2020 | 0 Comments

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในหัวข้อเรื่อง Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases

July 24, 2020 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอเชิญสมาชิกสมาคม และผู้สนใจเข้าร่วมกับการประชุมวิชาการในรูปแบบการจัดประชุมทางไกล ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการอาการเหนื่อยในผู้ป่วยโรคระบบการหายใจระยะท้าย (Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.15 น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563

July 13, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563 • กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563 • สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย • การประชุมวิชาการกลางปี 2563 วันที่ 20-22 สิงหาคม ที่หัวหินในหัวข้อหลัก Crisis Management in Pulmonary Medicine • ผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรประจำปี 2562 • แผนการพัฒนาหลักสูตร pulmonary medicine + critical care 3 ปี [...อ่านต่อ...]

บันทึกประสบการณ์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561-2562 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ

July 7, 2020 | 0 Comments

นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา [...อ่านต่อ...]

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563

June 27, 2020 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามที่สมาคมประกาศกำหนด [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 13-17 ก.ค. 2563 ณ สถาบันโรคทรวงอก (เต็มแล้ว)

June 8, 2020 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันโรคทรวงอก [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563

June 8, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563 • กิจกรรมวิชาการของสมาคม • การสอบเพื่อวุฒิบัตรของเฟลโลว์ (รุ่นพิเศษ) • การเตรียมรับมือการระบาดระลอกสองของโรคโควิด-19 [...อ่านต่อ...]
1 2 3 4 17