News

ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมโครงการ “ขจัดวัณโรคร้ายจากหัวหิน น้อมรำลึกมหาราชันย์ภูมิพล”

April 24, 2018 | 0 Comments

ในโอกาสที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาจัดประชุมวิชาการกลางปีในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ที่หัวหิน อันเป็นหนึ่งในสถานที่รักยิ่งขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 องค์พระผู้อุปถัมภ์สมาคมฯ ทางสมาคมฯ จึงใครขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ [...อ่านต่อ...]

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยเข้าประชุมความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

April 5, 2018 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine 2/2561

April 4, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2561  วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี [...อ่านต่อ...]

ผลการวิจัย: เพิ่มขนาดยา inhaled steroids ขึ้น 4 เท่าช่วยลดการกำเริบของโรคหืดอย่างได้ผล

April 1, 2018 | 0 Comments

ผลการวิจัยล่าสุดโดย Timothy Harrison และคณะจาก University of Nottingham ประเทศอังกฤษเกี่ยวการรักษาโรคหืด พบว่าการเพิ่มขนาดยา inhaled steroids ขึ้นเป็น 4 เท่าของขนาดที่ใช้ประจำสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคกำเริบเฉียบพลันได้อย่างชัดเจน [...อ่านต่อ...]

เรียนรู้โรค Interstitial lung diseases กับ “รู้ไว้ไอแอลดี”

March 31, 2018 | 0 Comments

กลุ่ม assembly ด้าน interstitial lung diseases  นำโดย ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับโรคปอดในกลุ่ม interstitial lung diseases โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) มาแบ่งปันให้กับกลุ่มบุคลากรทางแพทย์เพื่อให้ความรู้ทางด้านนี้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ผ่านทาง facebook page ที่ชื่อ "รู้ไว้ไอแอลดี" [...อ่านต่อ...]

ประชาสัมพันธ์ร่วมทำประชาพิจารณ์การเปิดฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

March 30, 2018 | 0 Comments

แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดทำหลักสูตร 2 ปีในอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความผิดปกติจากการนอนหลับได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังให้การเปิดการฝึกอบรมนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมความก้าวหน้าของนานาชาติ และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์

February 1, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 5–9 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ทางสมาคมฯ ขอเชิญหน่วยงานของท่านส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Thailand Interventional Pulmonology : Advancing your bronchoscopy and pleuroscopy skills

September 10, 2017 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับกลุ่มงานการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม (Interventional pulmonology assembly) ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 1st Thailand Interventional Pulmonology : Advancing your bronchoscopy and pleuroscopy skills ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [...อ่านต่อ...]
1 5 6 7