Featured

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการประจำปี 14-16 กุมภาพันธ์ 2562

December 18, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพต่อเนื่อง (continuous professional development) ด้วยการสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการต่าง ๆ ของสมาคม จึงขอประกาศรับสมัครการขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและสมาชิกสมาคมฯ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Chula Advanced Respiratory Radiology” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

December 15, 2018 | 0 Comments

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง "Chulu Advanced Respiratory Radiology" ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญและการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562

December 14, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562 ณ โรงแรมยูนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งยังสามารถเข้าร่วม workshop ที่น่าสนใจหลายถึง 3 workshop ด้วยกัน ติดตามรายละเอียดได้ตาม link [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 6/2561

December 13, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 6/2561  วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารเพชรรัตน์​ ชั้น M คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ [...อ่านต่อ...]

ผู้ป่วยในห้องหมายเลข 8

December 9, 2018 | 0 Comments

บันทึกประสบการณ์และความทรงจำของการได้ปรนนิบัติดูแลพระเกจิอาจารย์ในฐานะแพทย์ โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์​ เจียรกุล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 5/2561

October 3, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 5/2561  วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมวีกิจวีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์​ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี [...อ่านต่อ...]
1 5 6 7 8 9 11