Featured

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2563

November 3, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2563 • การบรรยายพิเศษเรื่อง PM2.5: Future Human Threat ในการประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ 2563 • สถานการณ์ PM2.5 ในประเทศไทย • สถานการณ์โควิด-19 • แผนการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2564 [...อ่านต่อ...]

สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง ได้เวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องใส่ใจคุณภาพอากาศ

October 30, 2020 | 0 Comments

เมื่อปีที่แล้วได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่รวบรวมจากเมืองใหญ่ 499 แห่งทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2529-2558 พบว่าอัตราตายรายวันจากทุกสาเหตุจะเพิ่มขึ้นเร็วในช่วงค่าเฉลี่ย PM2.5 ในรอบ 24 ชั่วโมงระหว่าง 15-75 มคก./ลบม. ทำให้นานาประเทศต้องกลับมาทบทวนมาตรการภายในของตัวเองกันอย่างจริงจังขึ้น ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรจะปรับลดระดับการเตือนภัยเพื่อสงวนชีวิตของประชาชนทั่วไปและโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง [...อ่านต่อ...]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563

August 10, 2020 | 0 Comments

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้ ทั้งนี้ผู้ได้การสนับสนุน จะได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนทุนโดยตรง ผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในแบบบันทึกการสมัคร [...อ่านต่อ...]

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ​ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี 2563 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563

August 2, 2020 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคม ในหัวข้อเรื่อง Crisis Management in Pulmonary Medicine ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 14-18 ก.ย. 2563 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

July 27, 2020 | 0 Comments

มาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์​มหาวิทยาลัยขอนแก่น [...อ่านต่อ...]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS 2020

July 27, 2020 | 0 Comments

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในหัวข้อเรื่อง Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases

July 24, 2020 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอเชิญสมาชิกสมาคม และผู้สนใจเข้าร่วมกับการประชุมวิชาการในรูปแบบการจัดประชุมทางไกล ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการอาการเหนื่อยในผู้ป่วยโรคระบบการหายใจระยะท้าย (Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.15 น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ [...อ่านต่อ...]

บันทึกประสบการณ์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561-2562 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ

July 7, 2020 | 0 Comments

นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา [...อ่านต่อ...]