Healthcare Professionals

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2nd Thailand Interventional Pulmonology: Advances in Endobronchial Ultrasound

September 13, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะทำงานด้านการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม ขอเชิญอายุรแพทย์ด้านระบบการหายใจ อายุรแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Thailand Interventional Pulmonology: Advances in Endobronchial Ultrasound ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพรจำนันท์-พิศกนก ชั้น 17 วิทยาลัยแพทยศาสตร์​โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5th Annual Meeting of Pulmonary and Critical Care Medicine มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

July 25, 2018 | 0 Comments

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Annual Meeting of Pulmonary and Critical Care Medicine ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "Emergency in Pulmonary and Critical Care Medicine" ในวันที่ 7 กันยายน 2561 นี้ ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 6-10 ส.ค. 2561 ณ รพ. มหาราชนครราชสีมา

July 14, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 24-28 ก.ย. 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

June 8, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [...อ่านต่อ...]
1 2 3 4 5