Professional Education

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มีนาคม 2564

March 1, 2021 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ มีนาคม 2564 • กิจกรรม clinical pearl in chest medicine ครั้งที่ 1/2564 • การตรวจรับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด • ประเด็นการจัดหาและการกระจายวัคซีนโควิด •สถานการณ์ PM2.5 [...อ่านต่อ...]

สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง ร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิด-19

January 7, 2021 | 0 Comments

ในท่ามกลางกระแสการลุกลามของโรคโควิด-19 ไปเกือบทั่วประเทศ ทุกภาคส่วนกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักเพื่อหยุดยั้งสถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายไปกว่านี้ และเร่งฟื้นฟูเพื่อกลับสู่วิถีชีวิตใหม่ให้ได้ในเร็ววัน เพื่อให้ภารกิจสำคัญของประเทศนี้ลุล่วงไปด้วยดี [...อ่านต่อ...]

สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง สรุปข้อมูลทางการแพทย์สถานการณ์โควิดระลองสอง

December 28, 2020 | 0 Comments

ในช่วงเวลาที่โรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดเป็นระลอกที่สองในหลายจังหวัดของประเทศไทยและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เครือข่ายแพทย์สมาชิกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม รวมถึงเครือข่ายแพทย์ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์และใช้เตรียมคามพร้อมของแต่ละโรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนใช้ประสานงานกับโรงพยาบาลในส่วนกลางเพื่อจัดการสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2563

December 2, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2563 • กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ • กิจกรรม Master Class สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด • ภาระกิจของสมาคมในการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ สู่สาธารณะ • การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคม [...อ่านต่อ...]

โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้นในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ

November 24, 2020 | 0 Comments

โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้น เกิดจากมีการอุดกั้นของทางเดินอากาศส่วนบนเป็นครั้งคราวในระหว่างการนอนหลับ ส่งผลให้เกิดการลดลงหรือการหยุดไหลของอากาศเข้าสู่ปอด ตามมาด้วยภาวะพร่องออกซิเจน ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง และภาวะการตื่นของสมองระหว่างนอน ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะโดยเฉพาะในกิจการขนส่งมวลชน มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสารและประชาชนรอบข้าง พบว่าหากผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะเป็นโรค OSA จะเพิ่มอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานได้สูงขึ้น [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ Chest Day KKU หัวข้อเรื่อง Common Pitfalls in Pulmonary and Critical Care ในรูปแบบ online webinar

November 13, 2020 | 0 Comments

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ Chest Day KKU ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง Common pitfalls in pulmonary and critical care ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-16.30 น. ในรูปแบบ online webinar [...อ่านต่อ...]
1 2 3 11