Conference

ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วัณโรค วัณโรคดื้อยา และการจัดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค” 5-9 พ.ย. 2561

August 5, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ และสมาคมปราบวัณโรคฯ ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง วัณโรค วัณโรคดื้อยา และการจัดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ในวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันโรคทรวงอก [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “Update in Respiratory Infection” 21-22 มิย 61 ณ สถาบันโรคทรวงอก

May 4, 2018 | 0 Comments

กลุ่มงานอายุรศาสตร์โรคปอด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง "Update in Respiratory Infections ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี [...อ่านต่อ...]
1 2 3 4