Sleep Medicine

โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้นในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ

November 24, 2020 | 0 Comments

โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้น เกิดจากมีการอุดกั้นของทางเดินอากาศส่วนบนเป็นครั้งคราวในระหว่างการนอนหลับ ส่งผลให้เกิดการลดลงหรือการหยุดไหลของอากาศเข้าสู่ปอด ตามมาด้วยภาวะพร่องออกซิเจน ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง และภาวะการตื่นของสมองระหว่างนอน ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะโดยเฉพาะในกิจการขนส่งมวลชน มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสารและประชาชนรอบข้าง พบว่าหากผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะเป็นโรค OSA จะเพิ่มอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานได้สูงขึ้น [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ CARS 2019: Sleep Medicine วันที่ 5-6 ก.ย. 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

July 25, 2019 | 0 Comments

หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Chulalongkorn Advanced Respiratory Symposium 2019 ในหัวข้อ Sleep Medicine ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Board Review 2019: One-Day Course of Sleep-Related Breathing Disorders

April 23, 2019 | 0 Comments

คณะทำงานด้านนิทราเวชศาสตร์และความผิดปกติของการนอนหลับ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สนใจ เข้าร่วมการประชุม Board Review 2019: One-Day Course of Sleep-Related Breathing Disorders ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี [...อ่านต่อ...]