โรคถุงลมโป่งพองในยุคสมัยโควิด-19

นิธิพัฒน์  เจียรกุล 
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
17 พฤศจิกายน 2564

        โรคถุงลมโป่งพองหรือในทางการแพทย์เรียกว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD เป็นโรคที่เกิดจากการระคายเคืองเรื้อรังของหลอดลมและถุงลมปอด จากฝุ่น ควัน หรือก๊าซที่เป็นพิษ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการสูบบุหรี่ทั้งที่เป็นบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนน้อยเกิดจากมลพิษในอากาศ ทั้งในที่อยู่อาศัย ในที่สาธารณะ และในที่ทำงาน

          ผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อยเวลาออกแรงที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมักจะมีอาการไอหรือมีเสมหะตอนเช้าเรื้อรังร่วมด้วย อาการจะลุกลามมากขึ้นๆ และในบางช่วงจะมีการกำเริบของโรครุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และบางคนถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ การกำเริบส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อในระบบการหายใจแทรกซ้อน ทั้งที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ หรือจากเชื้อแบคทีเรียอื่น ในระยะยาวผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากโรคที่กำเริบ ปอดอักเสบ มะเร็งปอด กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจวาย หรือ สมองขาดเลือด ปัจจุบันโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคเรื้อรังอันดับต้นๆ ที่ทำให้คนไทยเกิดภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

         โรคโควิด-19 เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสซาร์โควี-2 ที่เป็นเชื้อโรคอุบัติใหม่ซึ่งมีความชื่นชอบในการทำอันตรายต่อปอดของมนุษย์เราอย่างมาก ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและบาดเจ็บล้มตายไปทั่วโลกต่อเนื่องกันมานานจะครบสองปีแล้ว พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคถุงลมโป่งพองอยู่เดิมหรือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรค ถ้าเกิดโรคโควิด-19 ขึ้น จะมีโอกาสสูงที่โรคจะลุกลามไปจนคุกคามต่อชีวิตได้ง่าย ทำให้เกิดความสูญเสียรุนแรง ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมโดยรวม 

          ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองอยู่แล้ว นอกจากจะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด ยังต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันให้ครบตามคำแนะนำ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น อีกทั้งยังต้องสร้างเสริมความแข็งแรงของปอด ด้วยการกินอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม ออกกำลังกายตามสมควร พักผ่อนให้เต็มที่ และ รักษาสุขภาพจิตให้ดี นอกจากนี้ยังต้องใช้ยารักษาโรคให้สม่ำเสมอตามที่แพทย์กำหนด สำหรับคนที่เป็นโรคแล้วหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค จะต้องงดการสูบบุหรี่ทุกชนิด ร่วมกับการหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากมลพิษในอากาศ

          เนื่องใน วันถุงลมโป่งพองโลก 17 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20แล้ว ขอเชิญชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่อง “สุขภาวะปอด” ที่ไม่เคยมีโอกาสดีเช่นนี้มาก่อน เพราะปอดของเรากำลังถูกคุกคามอย่างหนักในท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 สมดังคำขวัญสากลประจำปีนี้ที่ว่า

     “Healthy Lungs: Never More Important” หรือ “สุขภาวะปอด ยากนักให้ใส่ใจเยี่ยงนี้”


Leave a comment

Your email address will not be published.


*