สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2564

ขอต้อนรับสู่ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่ควบรวมสองเดือนแรกของปีเข้าด้วยกัน อันเนื่องมาจากวิกฤตโควิดระลอกสองและตัวนายกฯ เองต้องตระเวนเยี่ยมศิษย์และเยี่ยมสมาชิกสมาคมฯ ในหลายจังหวัด เป็นที่น่าภูมิใจว่าแพทย์โรคปอดของเรา เป็นกำลังสำคัญในหลายโรงพยาบาลที่ช่วยดุแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหนักและเบา ยิ่งถ้าเป็นผู้ป่วยโควิดวิกฤตด้วยแล้ว หลายรายสามารถรอดได้ในมือที่เขาดูแลหรือร่วมดูแล เหล่าอาจารย์จากทุกสถาบันฝึกอบรม ขอส่งแรงใจให้เหล่าศิษย์ของเราปฏิบัติงานเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่อย่าได้ย่อท้อ

เพื่อกลับสู่วิถีชีวิตแนวใหม่ เดือนนี้คงจะมีกิจกรรม Clinical Pearl ในวันที่ 19 ที่ รพ.รามา อาจเป็นแบบออนไซต์เป็นส่วนน้อยแล้วผสมด้วยออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของผู้คน สำหรับท่านที่รอคอยประกาศการประชุมใหม่หลังโควิดแผลงฤทธิ์ล่มงานวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่พัทยา ภายใต้ธีม “To test or to treat: do we need more evidences?” ตอนนี้เล็งวันที่ 27-29 พฤษภาคม ในสถานที่เดิมเอาไว้ มาช่วยกำราบโควิดให้อยู่หมัด เพื่อช่วงนั้นเราจะได้วัคซีนแล้วไปประชุมร่วมกันแบบออนไซต์ได้

มีผู้ถามว่าควรฉีดวัคซีนโควิดหรือไม่ ขอตอบแบบไม่ลังเลว่า กว่าวัคซีนจะเข้าไทยคงมีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยมากของวัคซีนในคนวัยทำงานที่ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง บุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นแบบอย่างการเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เกี่ยงงอน ด้วยเหตุผล

  1. แสดงเจตจำนงนโยบายสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรค
  2. ถ้าเราป่วยจากโควิดแบบมีอาการ จะเสียบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโควิด
  3. ถ้าเราป่วยจากโควิดแบบไม่มีอาการ เราจะแพร่ให้สมาชิกตรอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ป่วยที่เราดูแล
  4. ถ้าเราป่วยจากโควิดแบบไม่มีอาการ และเราได้รับเชื้อโคโรนาชนิดอื่น (Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, และ Coronavirus OC43 ที่ทำให้เกิด respiratory tract infection รวมถึง SARs-CoV-1 และ MERS CoV) อาจเกิด genetic reassortment กลายเป็นเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่ร้ายแรงได้

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนที่คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต” โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ความว่า

ตนทำชั่ว ตัวก็เศร้าหมอง ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธ์เอง ท่านเอ๋ย! ท่านก็สามารถทำดีได้ ไยจึงมาดูหมิ่นตนเองเสีย

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า


Leave a comment

Your email address will not be published.


*