สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง ร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิด-19

ร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิด-19

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
7 มกราคม 2564

ในท่ามกลางกระแสการลุกลามของโรคโควิด-19 ไปเกือบทั่วประเทศ ทุกภาคส่วนกำลังเร่งทำงาน
กันอย่างหนักเพื่อหยุดยั้งสถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายไปกว่านี้ และเร่งฟื้นฟูเพื่อกลับสู่วิถีชีวิตใหม่ให้ได้ในเร็ววัน เพื่อให้ภารกิจสำคัญของประเทศนี้ลุล่วงไปด้วยดี จึงมีข้อเสนอดังนี้

  1. ภาครัฐ
  2. ฝ่ายความมั่นคงต้องเข้มแข็งเด็ดขาดในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงการระบาดของเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งการพนันและสถานบันเทิงเสี่ยงทุกชนิด
  3. มีมาตรการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงให้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจง่ายต่อประชาชน และยืดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดโดยหน่วยงานในพื้นที่
  4. เร่งการประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือในมาตรการต่างๆ ที่กำหนดออกมา
  5. ฝ่ายการแพทย์ต้องระดมสรรพกำลังเพื่อหนุนช่วยหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมากจากการตรวจค้นหาผู้ป่วยใหม่ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ทั้งนี้ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้มีใช้เพียงพอและจัดระบบหมุนเวียนบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดการเหนื่อยล้าเกินควร

     2. ภาคประชาชน   

  • หยุดวิจารณ์อย่างไม่สร้างสรรค์ต่อการทำงานของภาคการแพทย์โดยไม่เข้าใจบริบทอย่างถ่องแท้หรือหวังประโยชน์ทางการเมือง ภาครัฐยินดีรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติแต่จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและใช้ท่วงทีของกัลยาณมิตร            
  • ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน ขอย้ำว่า การเสริมการตั้งรับนอกโรงพยาบาลหลักในรูปแบบโรงพยาบาลสนามนี้เป็นทางรอดเดียวของประเทศไทยในสถานการณ์นี้
  • ให้ความร่วมมือในมาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

            หากมาตรการทุกอย่างนี้สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตโควิดระลอกสองโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด


Leave a comment

Your email address will not be published.


*