สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2563

ขอต้อนรับสู่ฉบับประจำเดือนธันวาคมท้ายสุดของปี 2563 เดือนนี้จะมีกิจกรรม Clinical Pearl ในวันที่ 18 ที่รพ.จุฬา ต่อด้วย Master Class วันที่ 18-19 บุคคลในเป้าหมายและสมาชิกที่สนใจเตรียมตัวไว้ให้พร้อม 

หลังจากห่างหายการรณรงค์สังคมเรื่องโควิด-19 มาพักหนึ่ง ตอนนี้สมาคมฯ มีหลายเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนสู่สาธารณะ เริ่มจากสมาคมเราและสมาคมวิชาชีพอื่นภายใต้ร่มราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จะมีการแถลงข่าวเตือนสังคมให้ตระหนักและมีมาตรการที่ชัดเจนและถาวรในการรับมือพิษภัย PM2.5 รวมถึงอาจมีการวิจัยประเภทพหุสถาบันเพื่อติดตามผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ถัดมาเป็นการรณรงค์ร่วมกับสำนักวัณโรคและสมาคมปราบวัณโรคฯ เพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยากินระยะสั้นโดยไม่ต้องมียาฉีด และถ้าเป็นได้คือหาแนวทางที่เหมาะสมในการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ใหญ่ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี ถัดมาเป็นการให้คำแนะนำกับแพทยสภาและกรมการขนส่งทางบกเรื่อง การคัดกรองโรค OSA ในผู้ขออนุญาตมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่โดยสารและประชาชนรอบข้าง ท้ายสุดคือ รณรงค์ปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าที่บั่นทอนสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ที่สำคัญคือการร่วมกันมองหาผู้ป่วย e-cigarette or vaping product use-associated lung injury (EVALI) ดังเช่นตัวอย่างการพบ foamy alveolar macrophages จาก induced sputum ของผู้ป่วยดังในภาพ

pastedGraphic.png

สำหรับท่านที่รอคอยประกาศการประชุม (ไม่ใช่ชุมนุม) สมาคมฯ ครั้งต่อไป กำหนดจัดวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรงดุสิตพัทยา ภายใต้ธีม “To test or to treat: do we need more evidences?”  เพื่อกระตุ้นให้แพทย์พิจารณาว่าในแต่ละกลุ่มโรค เราต้องทำอะไรแค่ไหนก่อนเริ่มให้การรักษา ในสภาพที่ประเทศเริ่มมีทรัพยากรสุขภาพจำกัด 

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนที่คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “อมฤตพจนาพุทธศาสนสุภาษิต” โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ปยุตโต) ความว่า

จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจอย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า


Leave a comment

Your email address will not be published.


*