ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ Chest Day KKU หัวข้อเรื่อง Common Pitfalls in Pulmonary and Critical Care ในรูปแบบ online webinar

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ Chest Day KKU ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง Common pitfalls in pulmonary and critical care ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-16.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีรูปแบบทั้ง on site และ online webinar โดยมีหัวข้อบรรยายวิชาการที่น่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิ Discordance in culture and molecular test in TB, pulmonary manifestation in connective tissue diseases, pitfall in CAP management, pitfalls in spirometry interpretation, pitfall in shock management, disease mimic asthma, disease mimic pneumonia

สาขาวิชาฯ ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ online webinar โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านทาง link ที่นี่ หรือโดยการ scan QR code เมื่อทำการสมัครลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ email ตอบรับเป็น link Zoom Webinar สำหรับเข้าชม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภิรมย์ยา โสดา โทรศัพท์ 043-363-654 หรือ 098-641-4992


Leave a comment

Your email address will not be published.


*