สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2563

ขอต้อนรับสู่ฉบับประจำเดือนตุลาคมของปี 2563 เดือนนี้จะมีการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ในวันที่ 9 ตุลาคม คงมีผู้ป่วยน่าสนใจมานำเสนอกันในระบบออนไซต์อย่างเดียวเช่นครั้งก่อน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเฟลโลว์และผู้ที่สนใจ สำหรับการตรวจรับรองสถาบันฝึกอบรมเฟลโลว์ที่จะเข้ามาใหม่ในปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ใหม่ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และแพทยสภาที่ดัดแปลงมาจากของ World Federation of Medical Association (WFME) ขณะนี้ที่ผ่านการรับรองไปก่อนหน้าแล้วคือ ธรรมศาสตร์ ส่วนของศิริราช รามาธิบดี จุฬา และพระมงกุฎ ได้รับการตรวจเยี่ยมไปแล้ว รอการแก้ไขเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อให้ผ่านการรับรอง ส่วนที่เหลืออีก 6 สถาบันกำลังเข้าคิวรอการตรวจเยี่ยมเพื่อให้ทันตามกำหนดเปิดการฝึกอบรมในปีหน้า 

ที่ยังต้องลุ้นกันแบบไม่กระพริบตาคือสถานการณ์โควิด-19 ที่ข้าศึกรุกมาประชิดบ้านเรารอบด้าน โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตก เพียงแต่ข้าศึกครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นที่ตัวคนเหมือนกับสงครามแห่งประวัติศาสตร์ในอดีต แต่เป็นสงครามกับเชื้อโรคที่ต้องอาศัยอยู่ในตัวคน มันจึงจะมีชีวิตอยู่ได้และแพร่กระจายเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปได้ นอกจากการป้องกันการเข้ามาทางชายแดนแล้ว การควบคุมการนำเข้าจากภายนอกภายใต้นโยบายการผ่อนผันเปิดประเทศที่ส่วนใหญ่คงเป็นทางสายการบิน ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป และปรับเปลี่ยนให้ฉับไวตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงทั้งในทางบวกและทางลบ ในส่วนภาคการแพทย์ของพวกเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจพลิกผันได้ตลอดเวลา โดยมีความอยู่รอดของสุขภาพประชาชนและภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นเดิมพัน แต่ทั้งนี้ข้อขัดแย้งทางการเมืองโดยพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังคุกรุ่นกันอยู่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพยายามหาทางออกที่ละมุนละม่อม จะได้ไม่ไปซ้ำเติมสภาพน่าสิ่วหน้าขวานที่หลายคนกังวลกันอยู่ให้เลวร้ายลงไปอีก เชื่อว่าทั้งหมดนี้น่าจะผ่านพ้นไปได้โดยดี ด้วยบารมีของพระสยามเทวาธิราชที่ปกปักเราษาบ้านเมืองเรามาช้านาน ส่วนปัญหาที่ต้องติดตามกันเพิ่มในช่วงนี้อีกก็คือ มลพิษในอากาศจาก PM2.5 ที่กำลังจะถึงฤดูกาลมาเยือนแล้ว หวังว่าปีนี้จะไม่รุนแรงมากเหมือนปีก่อนเพราะมีเรื่องโควิด-19 มาแทรก ทำให้กิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ลดลงและปริมาณมลพิษก็น่าจะลดตามไปด้วย 

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนที่คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “อมฤตพจนาพุทธศาสนสุภาษิต” โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ปยุตโต) ความว่า

“วิญญูชนตำหนิดีกว่าคนพาลสรรเสริญ”

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

Leave a comment

Your email address will not be published.


*