สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ​ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี 2563 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคม ในหัวข้อเรื่อง Crisis Management in Pulmonary Medicine ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งเป็น

  • ทุนเข้าร่วมการประชุมแบบ onsite จำนวน 60 ทุน
  • ทุนเข้าร่วมการประชุมแบบ online จำนวน 60 ทุน

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามที่สมาคมประกาศกำหนด

ผู้สนใจสมัครผ่านเวบไซต์สมาคมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านเวบไซต์สมาคมในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
โดยสมาคมจะออกหนังสือรับรองการลาเข้าร่วมประชุมเพื่อยื่นต้นสังกัด
และจะมีเจ้าหน้าที่สมาคมและบริษัทที่สนับสนุนกิจกรรมประสานงานโดยตรงไปที่ผู้ได้รับทุน
เพื่อดำเนินการเรื่องการลงทะเบียน

ขอให้ผู้ขอรับทุนและได้รับทุนเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองตลอดการประชุม

ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอรับทุนได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*