สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563

ขอต้อนรับสู่ฉบับประจำเดือนกรกฎาคมของปี 2563 เดือนที่แล้วมีการประเดิมจัดกิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งแรกหลังช่วงการระบาดระลอกแรกของโควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์ผสมออนไซต์ที่สถาบันเจ้าภาพ ช่วงนี้สถานการณ์ในประเทศยังคงดี เรารักษาสกอร์ศูนย์ไม่ให้ไข่แตกได้มานานกว่า 40 วันแล้ว ไม่รู้จะเสียสถิติเมื่อไร แต่ก็ขอให้สถานการณ์ไม่รุนแรงเช่นก่อน เพื่อที่เราจะได้ไปร่วมประชุมวิชาการกลางปีกันเช่นเคย ครั้งนี้ตั้งใจจัดช่วง 20-22 สิงหาคม 2563 ที่หัวหิน เป็นแบบออนไซต์ในโรงแรมหลัก แต่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนับสนุนและเจ้าหน้าที่จัดงานพร้อมเคร่งครัดมาตรการป้องกันการติดเชื้อ และจัดให้มีออนไลน์ร่วมด้วยในโรงแรมรองและสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้เดินทาง ภายใต้หัวข้อหลัก “Crisis Management in Pulmonary Medicine” ใครสนใจมาช่วยกันลุ้นและคอยติดตามความคืบหน้า นอกจากนี้สมาคมฯ ยังจัดให้มีทุนสนับสนุนการเข้าร่วม  Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน ผู้สนใจสมัครผ่านเวบไซต์สมาคมฯ ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-10 ก.ค. 2563

         สำหรับการสอบเพื่อวุฒิบัตรปีนี้ขอแสดงความยินดีกับเฟลโลว์รุ่นพิเศษปีนี้ที่ผ่านกันทั่วหน้า เพื่อจะได้จบออกไปทำงานรับใช้สังคมโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีความต้องการมากกว่าปกติเช่นนี้ ซึ่งจากเหตุดังกล่าวแพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ก็ได้อนุมัติให้เฉพาะปีการศึกษา 2563 นี้ สถาบันฝึกอบรมจุฬาลงกรณ์และรามาธิบดีรับเฟลโลว์ได้เพิ่มจากเดิมอีกที่ละ 2 คน  นอกจากนี้ในเดือนหน้าสมาคมฯ ก็จะหารือกับสมาคมเวชบำบัดวิกฤตเพื่อรื้อฟื้นข้อเสนอการฝึกอบรมเฟลโลว์ pulmonary medicine + critical care เป็น 3 ปีเหมือนในอเมริกา เพื่อหวังว่าจะช่วยเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤตของประเทศได้มากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

จากข้อมูลใน Lancet Respir Med 2020; 8:585-96 ใน Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2017 ประมาณการว่าประชากรโลกราว 545 ล้านคนมีโรคระบบการหายใจเรื้อรัง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 1990 ราว 40%  และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามรองจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง โดยโรคที่สำคัญ คือ COPD และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การสูบบุหรี่ การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในที่พักอาศัย และ มลพิษในอากาศจาก particulate matter (PM2.5 และ PM10) เห็นได้ว่าสมาคมฯ เรายังมีเรื่องให้ทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนร่วมโลกได้อีกมาก

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนที่คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต” โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ความว่า 

“ในหมู่มนุษย์นั้น ถึงแม้เป็นเด็ก ถ้ามีปัญญา ก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่”

พบกันใหม่ฉบับหน้า

Leave a comment

Your email address will not be published.


*