บันทึกประสบการณ์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561-2562 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ

นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเริ่มมีรายงานการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และมีการระบาดที่กระจายออกไปยังเมืองและประเทศอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงในประเทศไทย ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา ต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน สำหรับกลุ่มอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ ซึ่งมีบทบาทในการตอบสนองต่อสถานการณ์ระบาดนี้โดยตรง ก็ต้องมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานไปอย่างมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสำหรับกลุ่มแพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางในสาขานี้ ซึ่งแม้จะยังไม่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ แต่ก็ต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในโรคระบาดครั้งนี้ด้วย จึงถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่จะไปเป็นอายุรแพทย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยหากเกิดการระบาดและวิกฤตการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ​ เห็นความสำคัญและคุณค่าของประสบการณ์การทำงานและการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ครั้งนี้ จึงมอบหมายให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา ได้บันทึกประสบการณ์ของตนเองในระหว่างที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและความรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติงานในบทบาทต่าง ๆ และนำมาถ่ายทอดให้เกิดความแพร่หลาย อันจะเป็นพื้นฐานต่อยอดความรู้และประสบการณ์ของแพทย์ประจำบ้านที่จะได้เรียนรู้ต่อไปอีกในอนาคต และในขณะเดียวกันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย

ผู้สนใจ สามารถเข้าอ่านและดาวน์โหลดบันทึกประสบการณ์ได้ ที่นี่


Leave a comment

Your email address will not be published.


*