สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามที่สมาคมประกาศกำหนด

ผู้สนใจสมัครผ่านเวบไซต์สมาคมระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2563

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะประกาศผ่านเวบไซต์สมาคมในวันที่ 13 ก.ค. 2563
โดยสมาคมจะออกหนังสือรับรองการลาเข้าร่วมประชุมเพื่อยื่นต้นสังกัด
และจะมีเจ้าหน้าที่สมาคมและบริษัทที่สนับสนุนกิจกรรมประสานงานโดยตรงไปที่ผู้ได้รับทุน
เพื่อดำเนินการเรื่องการลงทะเบียน

ขอให้ผู้ขอรับทุนและได้รับทุนเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองตลอดการประชุม

ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอรับทุนได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*