สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2563

ขอต้อนรับสู่ฉบับประจำเดือนมิถุนายนของปี 2563 เกือบเป็น New Normal ของเครื่องมือสื่อสารนี้ไปเสียแล้ว เมื่อคนผลิตหลงระเริงเรื่องอื่นจนลืมงานประจำในหน้าที่ของตัวเอง พูดไปแล้วก็เหมือนบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพบ้านเรา ที่แข่งกันเก่งแข่งกันทำงานนอกเหนือหน้าที่ แต่งานประจำปล่อยให้คนที่เอางานเอาการเพียงหยิบมือทำกันอย่างหน้าดำคร่ำเครียด ประเทศจึงพัฒนาไปได้เตาะแตะเยี่ยงนี้

เดือนที่แล้วมีการประเดิมจัดกิจกรรมวิชาการสมาคมฯ ครั้งแรกหลังช่วงการระบาดระลอกแรกของโควิด-19 โดยเริ่มด้วย Master Class ในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ (บรรยายสด) ออนแอร์ (ถ่ายทอดทีวี) และ ออนไลน์ (ผ่านลิงค์) มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน บทเรียนที่ได้คงนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมครั้งต่อๆ ไปที่เราคงต้องอยู่กับมันไปอีกระยะหนึ่ง เริ่มต้นด้วย Clinical Pearl in Chest Medicine 2/2563 ซึ่งจะจัดขึ้นที่รพ.วชิระ โดยมีการเชื่อมโยงหลักไปที่ ศิริราช รามา จุฬา และ พระมงกุฎ คงต้องดูว่าพอจะเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมได้ดีเช่นเดิมหรือไม่

สำหรับการสอบเพื่อวุฒิบัตรสำหรับเฟลโลว์รุ่นพิเศษปีนี้ ได้มีการปรับโดยให้สอบรายยาวภายในสถาบันตัวเอง งดการสอบปากเปล่า และลดจำนวนข้อสอบปรนัยและอัตนัย (เอกซเรย์) ลงจากเดิมราวหนึ่งในสาม แต่มาตรฐานวิชาการจะยังคงรักษาไว้ แถมยังได้มาตรฐานประสบการณ์เพิ่มขึ้นด้วย เพราะใครอยากจบต้องเขียนบทความส่งสมาคมฯ สะท้อนการเรียนรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ที่ตัวเองได้เข้าไปเกี่ยวข้อง หวังว่าคงเป็นที่ระลึกของตนเอง เพื่อนร่วมรุ่น และสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจได้เป็นอย่างดี 

ในการเตรียมรับมือโรคระลอกสองควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานประจำอื่น ฝ่ายการแพทย์มีการเตรียม New Normal หลายๆ ด้าน แม้ว่าจะมีการทำคำแนะนำกลางออกมาทั้งของสมาคมฯ ราชวิทยาลัยฯ หรือ กระทรวงสาธารณสุข เป็นตั้น แต่การนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละโรงพยาบาล คงต้องปรับให้เข้ากับความพร้อมภายในและเงื่อนไขเฉพาะของสถานที่นั้นๆ ในส่วนของ PPE ที่สำคัญคือ เสื้อคลุมและหน้ากากทางการแพทย์ กำลังมีการระดมสรรพกำลังเพื่อผลิตขึ้นเองในประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ชนิดใช้ซ้ำได้เพื่อเป็นการประหยัดเงิน และยังช่วยลดขยะพลาสติกล้นโลกได้อีกด้วยเพราะมีการใช้พลาสติกขวดน้ำดื่มใสมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ขอบคุณอีกครั้งในความร่วมมือของคนไทยในทุกภาคส่วนและในทุกๆ ด้านเพื่อรับมือกับความร้ายกาจของคุณโกวิท สิบก้าว หลายคนคงซาบซึ้งแล้วว่า ไม่มีแผ่นดินไหนจะคุ้มหัวเราได้อย่างอุ่นใจเช่นประเทศไทยนี้

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนที่คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “อมฤตพจนาพุทธศาสนสุภาษิต” โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ปยุตโต) ความว่า

ชีวิตของผู้เพียรพยายามจริงจังมั่นคงเพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าร้อยปีของผู้เกียจคร้านหย่อนความเพียร

พบกันใหม่ฉบับหน้า


Leave a comment

Your email address will not be published.


*