สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง เดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

นิธิพัฒน์ เจียรกุล
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
19
มีนาคม 2563

ด้วยสมมติฐาน

 1. ประเทศไทยอยู่ในระยะที่คนติดเชื้อโควิด-19 1 คน แพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้ 1.6 คน ดังนั้นในช่วงเดือนเมษายน 63 ถึง มีนาคม 2564 จะมีผู้ติดเชื้อในไทย 200,000 คน
 2. สภาพอากาศยอดจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2563 และช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงมกราคม 2564
 3. นับจากนี้เมื่อได้รับเชื้อไปแล้วจะมีผู้ที่แข็งแรงดีไม่แสดงอาการหรือยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย 80% อีก 20% จะเป็นผู้ที่แข็งแรงดีหรือมีปัจจัยเสี่ยงแต่ป่วย
 4. การป่วยจะรุนแรงน้อย 80% ปานกลาง 15% และรุนแรงมาก 5%
 5. นับจากนี้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจะอยู่ในกรุงเทพฯ 50% จากมาตรการปิดกรุงเทพฯ ที่เหลือกระจายอยู่ในเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศอีก 12 เขต แบ่งระดับโรงพยาบาลที่ใช้รกษาผู้ป่วยเป็น 3 ระดับคือ
  • ระดับ 3 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพสูง ดูแลผู้ป่วยรุนแรงมาก 5%
  • ระดับ 2 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพปานกลาง ดูแลผู้ป่วยปานกลาง 15%
  • ระดับ 1 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพน้อย ดูแลผู้ป่วยรุนแรงน้อย 80%

เมื่อนำการคาดการณ์จำนวนคนติดเชื้อ จำนวนคนป่วย และจำนวนเตียงรับผู้ป่วยได้ในกรุงเทพฯ จะเป็นดังแบบจำลอง

ช่วงเวลาติดเชื้อป่วย/หายกทม.ป่วยน้อยปานกลางมากรพ.ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3
23-30 มีค 2500500/02502003812-30080
30 มีค-5 เมย 75001500/07506001123820050080
6-13 เมย175003500/196017501400262881000700100
14-30 เม.ย.225004000/3430200016003001001500400100
พ.ค.400008000/3940400032006002003200600200
มิ.ย.350007000/7880350028005251752800525175
ก.ค.200004000/6895200016003001001600300100
ส.ค.150003000/39601500120022575120022575
ก.ย.50001000/2970500400752575020050
ต.ค.50001000/990500400752570016040
พ.ย.75001500/9907506001123870016040
ธ.ค.75001500/14857506001123860014040
ม.ค. 6475001500/14857506001123860014040
ก.พ. 50001000/1485500400752550010030
มี.ค.50001000/990500400752540010030
รวม200,00040000/38460 ตาย 540200001600030001000

Leave a comment

Your email address will not be published.


*