ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

timecontent
13.00-13.20Quiz
13.20-14.00A 44-year-old man with chronic cough for 7 months
โดย นายแพทย์ชยานนท์ ทรงสมบูรณ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
14.00-14.40A 49-year-old man with dyspnea for 2 months
โดย นายแพทย์กิตติชัย เออ้าย
โรงพยาบาลมหาราชนครรราชสีมา
15.00อาหารว่าง

สามารถอ่านข้อมูลผู้ป่วยที่จะนำเข้าอภิปรายได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*