สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการประจำปี 20-22 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญและการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอล์ ซีซีทาว์เวอร์ ชั้น 12 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์และวิชาการทางด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจให้แก่สมาชิกสมาคมและผู้สนใจ

และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการพัฒนาทักษะทางอาชีพ สมาคมฯ จึงเปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการในครั้งนี้ดังรายการต่อไปนี้

  • ประเภทที่ 1: ค่าลงทะเบียน สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ​ และปริมณฑล จำนวน 30 ทุน
  • ประเภทที่ 2: ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัด จำนวน 30 ทุน

ปิดรับสมัครเพื่อขอทุนเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2562  และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนในวันที่ 3 มกราคม 2563 นี้

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ สามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ ที่นี่ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและสแกนส่งใบสมัครมาที่ thaitst@gmail.com หรือ thaitst.tst@gmail.com

ศึกษารายละเอียดและระเบียบการขอทุนเพื่อสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ตามเอกสารด้านล่างนี้


Leave a comment

Your email address will not be published.


*