สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2562

ขอต้อนรับสู่ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน ของปี 2562 ก่อนอื่นต้องขอโทษผู้คอยติดตามด้วย เพราะมัวแต่หลงระเริงเรื่องอื่นๆ จนพลาดงานประจำไปได้ ฉบับเดือนตุลาคมจึงไม่มีออกสู่สายตา สำหรับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการจัด Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 5/2562 ที่โรงพยาบาลวชิระเป็นเจ้าภาพ มีผู้ป่วยที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคย ช่วงนี้มีงานเข้าทางสายแพทย์เราต่อสาธารณะหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการใช้พาราควอต การยกเลิกการใช้แอสเบสตอส  การเฝ้าระวังปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงการกลับมาของปัญหา PM2.5  

ว่าเฉพาะที่เกี่ยวกับหมอปอดเราโดยตรง สถานการณ์ยกเลิกการนำเข้าแอสเบสตอส ขณะนี้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกำลังอยู่ระหว่างการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สำหรับโรค “ปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้า” ที่สมาคมของเราร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กำลังดำเนินการเฝ้าระวังในประเทศไทย โดยอิงนิยามโรคจาก CDC ของอเมริกา ปัจจุบันยังไม่พบโรคนี้โดยตรง มีสงสัยหนึ่งรายแต่ผลการตรวจเลือดพบลักษณะของโรคออโตอิมมูนจึงไม่เข้าข่าย ล่าสุดได้มีการตั้งชื่อโรคนี้เป็นทางการว่า “EVALI หรือ e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury” จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม มีรายงานผู้ป่วยโรคนี้ในอเมริการวมแล้วทั้งสิ้น 1,299 ราย เสียชีวิตแล้ว 26 ราย มี 140 รายได้รับการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ ซึ่งร้อยละ 82 ให้การตอบสนองต่อการรักษาดี 

อีกเรื่องหนึ่ง เดือนนี้คาดว่าจะเห็นปัญหาเรื่อง PM2.5 ได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เริ่มส่อเค้ามาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน โชคดีว่ามีฝนท้ายฤดูมาช่วยไว้ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการรับมือของภาครัฐทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนั้น ยังเป็นฝ่ายไล่ตามสถานการณ์อยู่ แต่ก็เห็นผู้นำประเทศออกมากำชับให้เอาจริงเอาจัง หวังว่าคงจะเห็นความคืบหน้าจากปีก่อน โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่ประชาชนในการปรับกิจวัตรประจำวันและการป้องกันตนเอง การปรับค่ามาตรฐานการเตือนภัยมลพิษในอากาศเพื่อปกป้องประชากรกลุ่มเสี่ยงให้เร็วขึ้น และการรณรงค์สื่อสารมวลชนให้ช่วยกันรายงานคุณภาพอากาศประจำวันเป็นส่วนหนึ่งของการพยากรณ์อากาศ

สำหรับความคืบหน้าของการประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 2563 ที่ Ah Yat Abalone Convention Hall ตึกไทย ซีซี ทาวเวอร์ สาทร โดยมีโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เป็นสถานที่พักหลักของผู้เข้าร่วมประชุม ปีนี้เราใช้ธีม “From value-based Care High-value Care” ซึ่งหมายถึงจากเวชศาสตร์ที่มุ่งเน้นผลการรักษา ไปสู่เวชศาสตร์ที่ให้คุณค่าสูง อันประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพ หลีกเลี่ยงอันตราย และลดทอนเวชปฏิบัติที่ฟุ่มเฟือย ฝ่ายวิชาการกำลังเตรียมงานกันอย่างขะมักเขม้นให้เป็นที่ถูกใจของผู้เข้าประชุม

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก  “วิชาแพทย์เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์” ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบกันใหม่ฉบับหน้า

Leave a comment

Your email address will not be published.


*