ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 5/2562

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 5/2562  วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลโดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

สามารถอ่านข้อมูลผู้ป่วยที่จะนำเข้าอภิปรายได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*