ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 3rd Thailand Interventional Pulmonology 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มการทำหัตถการทางทรวงอกหลอดลม ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 3rd Thailand Interventional Pulmonology ในหัวข้อเรื่อง Interventional Pulmonology and Bronchoscopy for Everyday Practice ในวันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1209 โซน A ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านการส่องกล้องหลอดลมและปอด การดูแลทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่องมือ รวมถึงการทำหัตถการพื้นฐานอื่น ๆ ของระบบการหายใจ ซึ่งจะช่วยทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีความชำนาญในการทำหัตถการในระบบการหายใจมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่
คุณอรุณรัตน์ ประสานกุล
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2042-6994
มือถือ 0-8639-1662
e-mail: thaitst.tst@gmail.com

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

กลุ่มแพทย์

  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 1,200 บาท
  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2,200 บาท (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)
  • วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 3,000 บาท

กลุ่มแพทย์ในระหว่างฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2,600 บาท

กลุ่มพยาบาล 2,000 บาท

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

  1. จดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
  2. ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม

Leave a comment

Your email address will not be published.


*