จดหมายเปิดผนึกถึงคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา

รศ.นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

14 สิงหาคม 2562

ในโอกาสที่พวกท่านได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนสมาคมวิชาชีพที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาวะระบบการหายใจของประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเพื่อนร่วมชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development goals ) มีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำลังคุกคามสุขภาพปอดของคนไทย ดังนี้

  1. มลพิษในอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งมีผลคุกคามไม่ต่างกับพิษจากควันบุหรี่ ทั้งโรคถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด ปอดอักเสบ วัณโรค และที่สำคัญคือ สมรรถภาพปอดถดถอยของเยาวชน
  2. บุหรี่ไฟฟ้า ที่เริ่มมีข้อมูลสะสมมากขึ้นว่า หากไม่ควบคุมการใช้ให้เหมาะสมจะมีพิษภัยในทุกด้านไม่ด้อยกว่าบุหรี่ดั้งเดิม และส่งเสริมมลพิษในอากาศให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
  3. สารสกัดกัญชา ที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์ แต่หากไม่ควบคุมการใช้ให้เหมาะสม จะทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง ได้แก่ การหายใจล้มเหลว หัวใจวาย ไตวาย และ ประสาทหลอน ฯลฯ
  4. สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะพาราควอต ซึ่งทำให้เกิดอวัยวะภายในที่สำคัญล้มเหลว โดยเฉพาะปอด ไต และตับ ควรมีการยกเลิกการนำเข้าอย่างถาวร
  5. แร่ใยหิน ที่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งเยื่อหุ้มปอด ปอดเป็นพังผืด และมะเร็งปอด แม้จะมีการควบคุมการใช้ แต่ยังไม่มีการยกเลิกการนำเข้าอย่างถาวร

ด้วยความเคารพอย่างสูง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*