ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 4/2562

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 4/2562  วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราชโดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลศิริราช

ผู้ป่วยรายที่ 1: A 77-year-old woman with progressive dyspnea for 12 days
ผู้ป่วยรายที่ 2: A 31-year-old woman with thalassemia and localized lung opacities

สามารถอ่านข้อมูลผู้ป่วยที่จะนำเข้าอภิปรายได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*