สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2562

ขอต้อนรับสู่ฉบับประจำเดือนสิงหาคม ของปี 2562 ซึ่งในวันที่ 16 ของเดือนนี้ จะมี Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 4 ของปี จัดที่สถาบันฝึกอบรมเก่าแก่ริมน้ำ (แต่ส่วนที่อบรมหมอโรคปอดยังไม่มีเรื่องถูกนินทาออกไปในสื่อโซเชียล หรือถ้ามีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมอาจยังไม่รับรู้) คงมีผู้ป่วยที่น่าสนใจนำมาเรียนรู้ร่วมกันเช่นเคย

ผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรในปีนี้เป็นที่ชื่นมื่นของทุกฝ่าย ผู้เข้าสอบทั้ง 24 คนสอบผ่านได้ตามเกณฑ์แบบลอยลำ นี่เป็นของจริงไม่ใช่การย่อหย่อนเพื่อดึงดูดคนมาเรียน เพราะกรรมการเตรียมการสอบและกำหนดเกณฑ์การตัดสินตามมาตรฐานแพทยศาสตร์ศึกษา แต่มันสะท้อนถึงกิจกรรมการฝึกอบรมของสถาบันใหญ่และสถาบันเล็กที่ปัจจุบันมีช่องว่างน้อยลงทุกที และเป็นเครื่องรับประกันว่า ใครที่เลือกมาฝึกอบรมด้านนี้ จะจบออกไปอย่างสง่างามและเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมและผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ข่าวดีไปกว่านั้นอีก หากไม่มีอะไรพลิกผัน เราน่าจะขยายการฝึกอบรมในปีหน้าได้เพิ่มขึ้นจากทั้งหมด 25 เป็น 27 ตำแหน่ง โดยเพิ่มที่ขอนแก่นและธรรมศาสตร์แห่งละ 1 ตำแหน่ง  

คนที่รอคอยโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังประเทศว่างเว้นการเลือกตั้งมานานกว่า 5 ปีแล้ว คงมีทั้งพอใจและไม่พอใจ แต่มันก็เป็นวิถีแบบไทย ๆ ที่เราจะต้องช่วยกันประคับประคองให้มันผ่านไปให้ได้ และหวังว่ามันจะพัฒนาต่อไปได้เพื่ออนาคตของลูกหลานเหลนโหลนเรา แม้ว่าบางนโยบายมันอาจจะดูล่อแหลมไปบ้าง ไม่ว่าจะเป็น “กัญชาเสรี” ที่เริ่มพบผู้ป่วยใช้กัญชาเกินขนาดมากขึ้น แต่นายทุนที่ปลูกกัญชาจำนวนมากแต่ผิดกฎหมายเดิมกำลังกระหยิ่ม หรือนโยบายขยายการจำกัดความเร็วในถนนสี่เลนขึ้นไปจาก 90 เป็น 120 กม./ชม. ทั้งที่ประเทศไทยยังครองแชมป์อุบัติเหตุทางรถยนต์มาอย่างต่อเนื่อง ก็คงต้องทนกันต่อไป จนกว่าจะถึงวันที่นักการเมืองบ้านเราจะพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้น

เมื่อ พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปีได้อย่างถูกต้อง ณ หว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ หวังว่าผ่านมาแล้วกว่าร้อยห้าสิบปี และมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ชื่อย้าวยาว (การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ความเจริญของวงการวิทยาศาสตร์ของบ้านเราจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดด 

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก จากลายพระหัตถ์ถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความว่า

“ขอให้ท่านถือสุภาษิตว่า ใจเขาใจเรา ท่านอยากได้ความสบายแก่ตัวท่านอย่างไร ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น” 

พบกันใหม่ฉบับหน้า

Leave a comment

Your email address will not be published.


*