ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ CARS 2019: Sleep Medicine วันที่ 5-6 ก.ย. 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Chulalongkorn Advanced Respiratory Symposium 2019 ในหัวข้อ Sleep Medicine ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Nancy Collop และ Associate professor Amanda Piper จาก American Academy of Sleep Medicine อีกทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันเข้ามาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับนิทราเวชศาสตร์​

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงเข้าไปลงทะเบียนได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*