ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Bronchiectasis Workshop 2019: One-Day Meeting 2 มิถุนายน 2562

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานด้านโรคของหลอดลม (Airway Assembly) ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง ” Bronchiectasis Workshop 2019: One-Day Meeting” ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การประชุมครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมทางวิชาการเฉพาะด้านโรค bronchiectasis ที่มีเนื้อหาครอบคลุมที่สุดเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสู่การจัดทำโครงการฐานข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยโรค bronchiectasis ในประเทศไทย (Bronchiectasis Registry Thailand, BRT) อันนำไปสู่การวิจัยค้นคว้าความรู้ และพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
เวลากิจกรรม
09.00-09.25 น.

Registration

 

09.25-09.30 น.

Opening remarks

ศ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ

09.30-10.00 น.Bronchiectasis National Guideline Review
ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง
10.00-10.30 น.

Pathogenesis of bronchiectasis

ศ.ดร.นพ.กิตติพงศ์​ มณีโชติสุวรรณ

10.30-11.00 น.

Microbiology of bronchiectasis fusing on mycobacteria (TB-NTM)

รศ.พูนพิลาส หงษ์มณี

11.00-11.30 น.

Physiology test of bronchiectasis

อ.พญ.วรวรรณ ศิริชนะ

11.30-12.00 น.

Chest radiology of bronchiectasis

อ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม

12.00-12.45 น.Luncheon pharmaceutical sponsored symposium: New fluoroquinolone in lower respiratory tract infection: An update 
12.45-13.15 น.Update in pharmacologic therapy of bronchiectasis
อ.นพ.สันติ สิลัยรัตน์
13.15-13.45 น.Update in non-pharmacologic therapy of bronchiectasis
ผศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
13.45-14.45 น.Workshop and demonstration: Airway clearance technique in bronchiectasis (3 stations)
  • Cough assist device (20 min)
  • Positive airway pressure therapy (20 min)
  • Chest physical therapy and postural drainage (20 min)
อ.พว.ยุพาวดี คุ้มวงษ์
อ.พว.มาลินี นักบุญ
อ.พว.เกษณี ไชยคำมิ่ง
อ.รุจิรา ทองเพชร
อ.ไพลิน ทองดี
14.45-15.00 น.Coffee break
15.00-15.15 น.Bronchiectasis Registry Thailand (BRT) program
ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง
15.15-15.30 น.Closing remarks
ศ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่

คุณพรธิภา ประสานกุล (โน้ต)
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 084-559-2190 โทรสาร 02-042-6994
e-mail: thaitst@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*