สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย เมษายน 2562

ขอต้อนรับสู่ฉบับประจำเดือนเมษายนของปี 2562 ในเดือนนี้ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน สมาคมของเราจะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม CHEST Congress 2019 Bangkok ขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานนี้จะมีวิทยากรระดับโลกจาก ACCP มาให้ความรู้พวกเราทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใครที่สนใจลงทะเบียนไว้ห้ามพลาด ส่วน Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2 ของปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลรามา ในวันที่ 19 เมษายน และในช่วงวันที่ 25-27 เมษายน ในการประชุมประจำปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่พัทยา นอกจากการพิธีการเข้ารับวุฒิบัตรของสมาชิกที่เพิ่งจบไปเมื่อปีก่อนแล้ว สมาคมฯ ยังได้จัดวิทยากรไปร่วมบรรยายในหัวเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายท่าน ลองไปติดตามรายละเอียดกันดู 

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา นอกจากการนำเสนอผู้ป่วยน่าสนใจ 2 รายที่โรงพยาบาลจุฬาในวันแรกของเดือนแล้ว สัปดาห์ต่อมาก็มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของทุกสถาบัน ก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าสู่การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า ปีนี้ยังคงมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจหลายเรื่องดังเช่นในปีก่อนๆ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด สมาคมฯ จะสนับสนุนให้ไปนำเสนองานในการประชุม APSR ต่อไป ขออวยพรล่วงหน้าให้ผู้จะเข้าสอบทุกคนประสบความสำเร็จหลังจากตั้งหน้าตั้งตาฝึกอบรมกันมาจนครบ 2 ปี เพื่อจะได้ออกไปทำหน้าที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดตามความฝันส่วนตัวและความคาดหวังของหน่วยงาน

สำหรับสถานการณ์มลพิษในอากาศจากฝุ่นโดยเฉพาะ PM2.5 ที่นับว่าเจือจางลงไปแล้วในกรุงเทพ แต่ยังคงเป็นปัญหารุนแรงในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเหนือ จนทำให้กิจวัตรประจำวันของประชาชนถูกรบกวนอย่างมาก และคาดว่าน่าจะทำให้อัตราป่วยและอัตราตายของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน สาเหตุหลักน่าจะมาจากการเผาต่างๆ ในที่โล่ง ทั้งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเองและจากประเทศเพื่อนบ้าน แสดงถึงการดำเนินการตามมาตรการควบคุมในประเทศของเราเองยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นี่ก็ผ่านการเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้ว หวังว่าผู้บริหารประเทศชุดใหม่จะใส่ใจในการแก้ไขปัญหานี้ของประเทศอย่างจริงจังและจริงใจ ที่สำคัญคือภาคราชการที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันให้เต็มที่ และบูรณาการการปฏิบัติงานให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้มากที่สุด 

 ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ 1 ไว้ว่า

“เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีก ถ้าเรามีโอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้ว เราไม่ใช้มันก็น่าเสียดาย” 

พบกันใหม่ฉบับหน้า

Leave a comment

Your email address will not be published.


*