หนังสือใหม่น่าอ่าน – ตำราโรคระบบการหายใจ 2 โดยสมาคมอุรเวชช์ฯ

หลังจากที่ทางสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ตำราโรคระบบการหายใจเล่มแรก และได้รับความนิยมในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตต่าง ๆ ของระบบการหายใจอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลานานหลายปี บัดนี้ทางสมาคมฯ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศได้ทำการรวบรวมความรู้และหลักฐานจากผลการศึกษาค้นคว้าใหม่ ๆ ที่ทันต่อยุคสมัยเกี่ยวกับโรคของระบบการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ มาเป็นตำราสำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าฉบับใหม่แล้วในชื่อ “ตำราโรคระบบการหายใจ 2”

ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ของระบบการหายใจที่มักจะพบได้ในเวชปฏิบัติ จึงสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับอายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมถึงผู้ที่สนใจด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ

าทสนใจติดต่อสั่งซื้อตำราใหม่นี้ได้แล้ววันนี้ ที่สำนักงานสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลประสานมิตร ในราคาเพียง 800 บาท (จากราคาปก 1,000 บาท) โดยติดต่อไปที่

คุณพรธิภา ประสานกุล
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใจ เขตพญาไท กรุงเทพฯ​ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 02-042-6994 และ 084-559-2190
email: thaitst@gmail.com

หรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่หน่วยโรคปอด ณ โรงพยาบาลดังรายชื่อต่อไปนี้

สถาบันในกรุงเทพมหานคร

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

สถาบันในต่างจังหวัด

 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 • โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 • โรงพยาบาลสิริกิติต์
 • โรงพยาบาลขอนแก่น
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 • โรงพยาบาลพุทธชินราช
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลราชบุรี
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • โรงพยาบาลสระบุรี
 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลสุรินทร์
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลอุดรธานี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*