สาส์นเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์ฯ เรื่อง คำเตือนคุณภาพอากาศ 20 ธันวาคม 2561

เช้ามืดวันนี้ขับรถออกจากบ้าน อุณหภูมิอุ่นขึ้นจากเมื่อวาน 25 เป็น 27 องศา แปลกใจว่าทำไมหมอกในกรุงเทพดูเยอะจัง พอถึงที่ทำงานเข้าเว็บไซต์ https://aqicn.org/map/bangkok/ เพื่อดู Bangkok Air Pollution: Real-time Air Quality Index (AQI) ปรากฏว่าค่า PM2.5 พุ่งกระฉูดเป็นสีแดงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ดังในรูป

ที่จริงกรุงเทพเรามีฝุ่นชนิดนี้ที่แหล่งหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติมากเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ถ้าวันร้ายคืนร้ายที่อุณหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเร็ว ความชื้นในอากาศสูงขึ้น ลมอับ แสงแดดยังไม่ได้เวลามาเยือน ประกอบกับกรุงเทพมีอาคารสูงจำนวนมากทำให้การไหลถ่ายเทของอากาศยามลมอับไม่ดี ไม่ต่างกับเชียงใหม่ที่เป็นเมืองแอ่งกระทะตามธรรมชาติ จะเกิดปรากฏการณ์ “impaction” หมายถึง ฝุ่นขนาดเล็ก คือ  PM2.5 ฟุ้งกระจายออกไปได้ยาก เจ้าตัวร้ายนี้จะมีผลเสียต่อสุขภาพมนุษย์ที่สำคัญทันทีทันใด คือ

  1. ทำให้ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังทุกชนิดมีอาการกำเริบ
  2. ทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีอาการกำเริบ

ไม่นับผลระยะยาวที่มีอีกมากเหลือพรรณนา ใครสนใจไปหาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อได้ คำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์เช่นวันนี้และคงอีกหลายวันจนถึงมีนาคมปีหน้า มีดังนี้

  1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากแหล่งของกรมควบคุมมลพิษดังที่กล่าวไปแล้ว ที่มีครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่แต่กรุงเทพอย่างเดียว
  2. ถ้าเห็นค่าปริมาณ PM2.5 เป็นสีแดง แสดงว่าสูงเกินค่ากำหนดขององค์การอนามัยโลก ที่ค่าเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงไม่ควรเกิน 25 µg/m3  
  3. เมื่อเห็นแล้วคนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงเดินทางออกจากที่พักอาศัยจนกว่าระดับจะลดลงมาเป็นสีส้ม ที่ยังพอจะยอมรับได้
  4. แต่ถ้าจำเป็นจะต้องเดินทาง สำหรับคนที่ไม่มีโรคเรื้อรังที่รุนแรงดังกล่าวมาแล้ว แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกอาคาร โดยต้องสวมให้ถูกวิธีและกระชับกับใบหน้าส่วนปากและจมูกให้มากที่สุด
  5. แต่ถ้าเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังที่รุนแรงดังกล่าวมาแล้ว ไม่ควรออกจากบ้าน แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ เช่น ต้องไปโรงพยาบาลพบแพทย์ตามนัด (ที่จริงโรงพยาบาลต่างๆ ควรอำนวยความสะดวกเลื่อนนัดให้ผู้ป่วยเช่นนี้ได้โดยสะดวกในทุกช่องทาง) ให้ใช้หน้ากากชนิด N95 ซึ่งพอจะช่วยกรองเจ้าตัวฝุ่นร้ายขนาดเล็กนี้ได้ในปริมาณที่มากกว่าหน้ากากอนามัยธรรมดา แต่ต้องมีการตรวจสอบหลังการใส่ว่าหน้ากากนั้นกระชับรูปหน้าจริงตามคำแนะนำที่ปรากฏบนซองของหน้ากากนั้น ๆ

ด้วยความปรารถนาดี

นิธิพัฒน์  เจียรกุล
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
20 ธันวาคม 2561


1 Comment on สาส์นเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์ฯ เรื่อง คำเตือนคุณภาพอากาศ 20 ธันวาคม 2561

  1. Daisy Jane Varron // January 14, 2019 at 11:17 // Reply

    Do you have any english translation on this?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*