ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญและการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562 ณ โรงแรมยูนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจจากคณะทำงาน assemblies ด้านต่าง ๆ มากมายอีกทั้งยังสามารถเข้าร่วม workshop ที่น่าสนใจหลายถึง 3  หัวข้อได้แก่

Workshop 1 (ห้องประชุม C): Case-based approach of polysomnography (PSG) and related procedure in sleep medicine
พญ.กัลยา ปัญจพรผล และคณะ

Workshop 2 (ห้องประชุม B): Essentials of cardiopulmonary exercise testing (CPET) interpretation and optimal use in patient care
รศ.พญ.เบญจมาศ ช่วยชู และคณะ

Workshop 3 (ห้องประชุม A): Diaphragm monitoring
ผศ.พญ.ภัทริน ภิรมย์พานิช และคณะ

ตารางการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่

ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม

หนังสือเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยฝาก/โอนเงินไปที่

บัญชี “สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย” สาขารามาธิบดี
เลขที่ 026-2-52418-3

ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วและหลักฐานการชำระเงินมาได้ที่ thaitst@gmail.com หรือ thaitst.tst@gmail.com
หรือส่ง fax มายังสมาคม หมายเลข 0-2042-6994

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรธิภา ประสานกุล (โน้ต) 084-559-2190 email: thaitst@gmail.com
คุณอรุณรัตน์ ประสานกุล (เนย) 086-392-1662 email: thaitst.tst@gmail.com


Leave a comment

Your email address will not be published.


*