ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 6/2561

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 6/2561  วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารเพชรรัตน์​ ชั้น M คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Clinical-pearl-6-2018

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยที่จะนำเสนอในการประชุมได้ที่นี่:

  1. Case 1: A 46-year-old man with chest tightness and progressive dyspnea for 3 months
  2. Case 2: A 68-year-old caucasian man with progressive dyspnea for 5 days

Leave a comment

Your email address will not be published.


*