Crossroads in TB Management: Slide Set

[smartslider3 slider=26]

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ บรรยายทบทวนความรู้ทางวิชาการในการประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์สัญจร ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ในหัวข้อเรื่อง Crossroads in TB Management เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้แก่อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และผู้สนใจ

สามารถดาวน์โหลด slide set การบรรยายนี้ได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*