สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2561

ขอต้อนรับสู่ฉบับที่แปด วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 พ.ย. นี้สมาคมเราเป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับวิทยากรระดับชั้นนำของโลกหลายคนซึ่งจะมาประชุมกันในหัวข้อ “Complexity of Asthma and its Comorbidities” ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ใครที่สนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์สมาคมฯ และติดต่อผู้แทนบริษัทกันได้เพื่อสำรองที่นั่งในการเข้าฟัง

สำหรับวันพุธที่ 21 พ.ย. ปีนี้ ได้ถูกเลือกจาก Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) ให้เป็น “World COPD Day” หรือ “วันถุงลมโป่งพองโลก” ซึ่งเป็นวันที่หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั่วโลก จะร่วมกันรณรงค์ให้สังคมตระหนักเกี่ยวกับโรคร้ายนี้ รวมไปถึงกระบวนการที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคนี้เข้าถึงการรักษาได้อย่างเหมาะสม ส่วนในวันถัดไปอีกหนึ่งวันคือพฤหัสที่ 22 พ.ย. แม้จะไม่เกี่ยวอะไรกับหมอปอดเราโดยตรง แต่ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆ สำหรับคืนเพ็ญเดือนสิบสอง ขอเชิญสมาชิกไปร่วมลอยกระทงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยได้ตามความสนใจ

ในฐานะที่พวกเราอย่างน้อยต้องทำหน้าที่ครู เพื่อถ่ายทอดความเชี่ยวชาญต่อไปให้กับแพทย์รุ่นน้อง และมีหลายคนที่ต้องทำหน้าครูแพทย์ควบคู่ไปกับการบริการผู้ป่วยด้วย จึงขออัญเชิญพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักการศึกษาคนสำคัญยิ่งหนึ่งของประเทศไทย ในพุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง ที่ทรงไว้ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2519 ความว่า    

ปัญญาเป็นทรัพย์ล้ำ          เลอเลิศ
เป็นสิ่งอันประเสริฐ            ยิ่งล้น
อาจก่อเกียรติช่วยเชิด       ชูชื่อ
รู้จักนำตนพ้น                    จากห้องทุกข์กรรม

และพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2526 ความว่า 

“…วิชาการต่าง ๆ ในสังคมทุกวันนี้ มิได้อยู่นิ่งกับที่ แต่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา คนที่เรียน จบสูง ๆ ถ้าอยากจะอยู่อย่างก้าวหน้า ควรทำการค้น คว้าศึกษาเล่าเรียนต่อไป แม้จะมิใช่การศึกษาเล่าเรียนในระบบ เช่น อาจเข้ารับการอบรมสัมมนา ฟังการอภิปราย หรือชมนิทรรศการว่ามีอะไรใหม่ ๆ การฟังข่าวสารจากวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ ก็จำเป็น ทำให้เรารู้ว่าวิทยาการก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันไม่อยู่กับที่ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้ว ขอให้สมาชิกรักษาสุขภาพกันด้วย หากว่างเว้นงานประจำจะเดินทางไปพักผ่อนในช่วงเวลาเช่นนี้น่าจะดี เพื่อจะได้มีพลังกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่างเต็มที่

พบกันใหม่ฉบับหน้า

Leave a comment

Your email address will not be published.


*