ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Symposium on Complexity of Asthma and Its Comorbidities

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ

  • Department of Experimental Medicine, University of Rome ‘Tor Vergata’
  • Department of Allergy and Immunology, Hospital Quironsalud Bizkaia
  • Department of Respiratory Medicine, Imperial College London
  • บริษัทเอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด 

ขอเชิญอายุรแพทย์ด้านระบบการหายใจ อายุรแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Symposium on:Complexity of Asthma and Its Comorbidities ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานครโดยในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยาย โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก 

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ ที่นี่ หรือโดยผ่านทาง QR code:

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรธิภา ประสานกุล (เลขานุการสมาคมฯ) 084-559-2190

Leave a comment

Your email address will not be published.


*