ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 5/2561

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 5/2561  วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมวีกิจวีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์​ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี
5-61.jpg

Leave a comment

Your email address will not be published.


*