สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2561

ขอต้อนรับสู่ฉบับที่เจ็ด เดือนที่ผ่านมามีวันสำคัญสำหรับหมอปอดเราที่ลืมกล่าวถึงไปในฉบับก่อน  วันที่ 25 กันยายาน ของทุกปีจะเป็น “World Lung Day” ที่สมาคมวิชาชีพของหมอปอดทั่วโลกต้องการรณรงค์เพื่อให้เกิดสุขภาวะระบบการหายใจและคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับประชากรในทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อสนับสนุน “Charter for Lung Health” ที่เผยแพร่มาตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2560 โดย Forum of International Respiratory Societies (FIRS) ใครสนใจเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่  http://www.firsnet.org/publications/charter

ในส่วนของ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 5 ของปีนี้ จะจัดในวันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งห่างครั้งก่อนไม่นานนักเนื่องเพราะถูกร่นมาด้วยเหตุการณ์ประชุมกลางปีที่หัวหิน ครั้งนี้เจ้าภาพจะเป็นโรงพยาบาลศิริราช คงจะมีผู้ป่วยน่าสนใจมาลับสมองและเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้สนใจได้เช่นเคย ผู้ที่พลาดสามารถติดตามรายละเอียดในเวบไซต์ได้ในภายหลัง

ตอนนี้มีกลุ่มสมาชิกจาก Airway Assembly กำลังรวมตัวกันเพื่อจัดทำ Severe Asthma Registry และ COPD Registry ซึ่งถ้าสำเร็จก็จะเป็นความร่วมมือของพวกเราในการรวบรวมข้อมูลที่เป็น real world data/evidence เหมือนกับที่เรามี IPF Registry นำหน้าไปแล้ว สิ่งที่ได้มานี้จะมีความสำคัญในการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้กำหนดทิศทางการใช้ทรัพยากรสุขภาพของประเทศให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

ช่วงว่างเว้นงานประจำได้บ้างนี้ ฝ่ายวิชาการของสมาคมเราฯ ก็ไม่ได้หยุดพักเหมือนคนอื่นเขาเสียทีเดียว เพราะต้องเตรียมงานรองรับการประชุมปลายปีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เชียงใหม่ นอกจากช่วงเวลาดีและสถานที่ก็เป็นใจแล้ว หวังว่าสมาชิกคงจะได้ดื่มด่ำกับเนื้อหาวิชาการกันอย่างเต็มอิ่มเคียงคู่ไปกับเทศกาลแห่งความรัก ภายใต้อ้อมกอดของบรรยากาศล้านนาและมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเหนือ

ในโอกาสที่จะครบรอบ 2 ปี ของการสูญเสียมหาบุรุษในดวงใจของปวงชนชาวไทย จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2522 มาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของพวกเรา  ความว่า

…การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพ จิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นผู้แต่งสร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ…

ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล ทรงเล็งเห็นคุณค่าของการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ควรยิ่งแล้วที่บุคลากรทางการแพทย์เช่นเราจะน้อมนำไปยึดถือปฏิบัติ

พบกันใหม่ฉบับหน้า

Leave a comment

Your email address will not be published.


*