การประชุมคณะทำงาน Airway Disease Assembly เพื่อโครงการ SARP-T วันที่ 21 ก.ย. 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานด้านโรคหลอดลม หรือ Airway Disease Assembly สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ศ.นพ.กิตติพงศ์​ มณีโชติสุวรรณ​ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ ได้จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลและการวิจัยเกี่ยวกับโรคหืดระดับรุนแรงในประเทศไทยซึ่งมีชื่อว่า Severe Asthma Registry Program Thailand (SARP-T) ขึ้นที่โรงแรวม Pullman Bangkok King Power เวลา 10.00-14.00 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหืดที่มีอาการรุนแรง สู่การวิจัยเกี่ยวกับโรคและการรักษาผู้ป่วยโรคหืดต่อไป ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นฐานข้อมูลโรคหืดระดับประเทศที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

Leave a comment

Your email address will not be published.


*