ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2nd Thailand Interventional Pulmonology: Advances in Endobronchial Ultrasound

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะทำงานด้านการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม ขอเชิญอายุรแพทย์ด้านระบบการหายใจ อายุรแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Thailand Interventional Pulmonology: Advances in Endobronchial Ultrasound ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพรจำนันท์-พิศกนก ชั้น 17 วิทยาลัยแพทยศาสตร์​โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายและการสาธิตเกี่ยวกับการเทคนิคของการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน interventional pulmonology จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากทางสถาบันราชการ สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามสิทธิตามระเบียบของทางราชการ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่

คุณพรธิภา ประสานกุล (เลขานุการสมาคมฯ)
084-559-2190
email: thaitst@gmail.com

เอกสารเพิ่มเติม

Leave a comment

Your email address will not be published.


*