ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 4/2561

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 4/2561  วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอายุรกรรรม โรงพยาบาลราชวิถี โดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผู้ป่วยในกรณีศึกษาทั้งสองรายได้ ที่นี่

Poster Clinical Pearl in Chest Medicine01_v2.jpg

Leave a comment

Your email address will not be published.


*