ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วัณโรค วัณโรคดื้อยา และการจัดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค” 5-9 พ.ย. 2561

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ และสมาคมปราบวัณโรคฯ ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง วัณโรค วัณโรคดื้อยา และการจัดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ในวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันโรคทรวงอก โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับวัณโรค รวมไปถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลินิกวัณโรคดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

แพทย์ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ โดยข้าราชการในสังกัด สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน สมัครเข้าร่วมการอบรมโดยกรอกข้อมูลในใบแสดงความจำนงเข้าร่วมการอบรม และส่งมาที่ email: thaitst@gmail.com ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะทำการคัดเลือกผู้ได้เข้าร่วมการอบรวมโดยการเรียงลำดับก่อนหลังการสมัคร และเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งท่านเพื่อทำการโอนค่าธรรมเนียมการอบรมกลับมาที่สมาคมฯ ต่อไป

รายละเอียดต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่:

  1. หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
  2. ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมการฝึกอบรม
  3. กำหนดการฝึกอบรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณพรธิภา ประสานกุล โทรศัพท์​ 084-559-2190
email: thaitst@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published.


*