การประชุมเตรียมความพร้อมในงานกิจกรรม “ขจัดวัณโรคร้ายจากหัวหิน น้อมรำลึกมหาราชันย์ภูมิพล”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานกิจกรรม “ขจัดวัณโรคโรคร้ายจากหัวหิน น้อมรำลึกมหาราชันย์ภูมิพล” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 นี้ ณ โรงพยาบาลหัวหิน 3 และ โรงพยาบาลหัวหิน 5

[smartslider3 slider=23]

ในการประชุมครั้ง มีเจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระอุปถัมภ์ของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

สำหรับสมาชิกสมาคมและแพทย์ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมออกตรวจในโครงการครั้งนี้ โดยสามารถกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*